شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

راه اندازی تست جدید TB- IGRA

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند تست TB-IGRA از مورخه 92/1/18 در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه راه اندازی شد.

 

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه