شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تست (Sperm DNA Fragmentation (SDF

قطعه قطعه شدن DNA اسپرم

SDF TEST

بخش مهمی از اطلاعات، مربوط به کیفیت مایع سمینال است و در موارد زیر کاربرد دارد:
1- تشخیص زوج مناسب برای درمان با 
IUIدر SDFهای بالاتر از 30% توصیه می شود که پزشکان از IUI های غیر ضروری جلوگیری کرده و به طور مستقیم از IVF و یا ICSI استفاده کنند.
2- برای ارزیابی نمونۀ منی: ممکن است نمونۀ منی از لحاظ تعداد، حرکت اسپرم و سایر خصوصیات مناسب باشد ولی از جهت ساختار 
DNA دچار مشکل شده و قادر به باروری نباشد که این امر با تست Spermogram مشخص نمی شود و نیاز به تست SDF  می باشد.
3- برای ارزیابی اثر بخشی مداخلات پزشکی: در مردان نابارور با واریکوسل درصد بالایی از اسپرم ها دارای آسیب شدید
DNA   می باشند که می توان قبل و بعد از انجام عمل اثر بخشی عمل را ردیابی نمود.
4- درمان بیماری عفونی: در عفونت های 
Chlamydia trachomatis و Mycoplasma همان طور که پارامترهای دیگر مایع منی از عفونت های دستگاه تناسلی تأثیر می پذیرد، DNA  اسپرم نیز تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است دچار شکستگی شود. اندازه گیری SDF به پزشک کمک می کند که پاسخ درمانی را در بیمار بررسی نماید.
5- برای ارائۀ پاسخ به موارد ناباروری با علت ناشناخته در هنگام سقط جنین های مکرر: سطح 
SDF  بالا ممکن است بر کیفیت ماحصل لقاح اثر گذاشته و منجر به سقط های تکراری شود.
در مجموع پزشک در روبرو شدن با 
SDFهای بالای 30% باید عواملی را که قطعه قطعه شدن DNA اسپرم را تحت تاثیر قرار می دهد را مورد بررسی قرار دهد که شامل موارد زیر است:
داروها، ترکیبات سمی، تب، سیگار کشیدن، مواد مخدر، بیماری های عفونی، واریکوسل، افزایش سن و پرهیز طولانی مدت آمیزش جنسی.

SDF2

آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه در ادامه راه اندازی تست ها و تکنیک های جدید آزمایشگاهی با انجام تست SDF  فراگمانتاسیون   DNA  اسپرم را بررسی می کند.

پاسخ

دو × پنج =

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه