شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

(قطعه قطعه شدن DNA اسپرم)SDFA

آزمایش قطعه قطعه شدن  DNA اسپرم  یا SDFA (Sperm DNA Fragmetation Assay)  از تاریخ 1390/11/25 در آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک  پارسه راه اندازی گردید.

کاربرد این تست جهت تشخیص عوامل مردانه در ناباروری و سقط مکرر بانوان و نیز جهت کمک به اتخاذ تصمیم به منظور انتخاب روش های باروری آزمایشگاهی همچون IUI- IVF- ICSI می باشد.

پاسخ

17 + یک =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه