شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تست های راه اندازی شده به روش Real-Time PCR

HBV Viral load  

به منظور تشخیص و كمیت سنجی DNA ویروس هپاتیت ب در پلاسما می باشد.

هپاتیت ب (Hepatitis B) یك بیماری عفونی ناشی از ویروسی با همین نام است (Hepatitis B Virus/HBV). این بیماری در تقریبا” تمام كشورهای جهان وجود دارد و یكی از مشكلات عمده بهداشت جهانی بشمار می رود. در حال حاضر حدود 2 میلیارد نفر در دنیا به این ویروس مبتلا می باشند كه در نزدیك به 350 میلیون نفر آنها بیماری به صورت مزمن بوده و ناقل این عفونت محسوب می گردند.

تحقیقات نشان می دهند كه مطمئن ترین روش برای بررسی و مدیریت درمان این بیماری، ارزیابی میزان ویروس در خون بیمار می باشد. بر این اساس می توان مرحله بیماری را تعیین نمود و موفقیت درمان را نیز سنجید و در عین حال گونه های جدید ویروس را كه به درمان مقاوم می باشند به سرعت تشخیص داد.

در حال حاضر روش Real-Time PCR در مقایسه با سایر روشهای ارزیابی میزان ویروس، دارای بیشترین حساسیت و وسیعترین دامنه اندازه گیری می باشد. در این روش با استفاده از پروبهای نشاندار شده به رنگهای فلورسنت می توان محصول PCR را بررسی نمود. بر همین اساس می توان تعداد ویروس را در نمونه مورد بررسی تعیین نمود، بدون اینكه پس از پایان واكنش نیاز به انجام مراحل بعدی باشد. با توجه به اینكه در این روش نیازی به بررسی محصول PCR وجود ندارد، امكان ایجاد آلودگی نیز به لحاظ تئوری وجود نخواهد داشت.

كیت مورد استفاده حاوی كنترل داخلی می باشد كه از گزارش منفی كاذب حاصل از مهار PCR پیشگیری می كند.

JAK2  

به منظور تشخیص موتاسیون (JAK2 (V617F در DNA استخراج شده از سلولهای انسانی می باشد. این كیت مخصوص، استفاده تحقیقاتی است.

توضیحات 

JAK2 مخفف Janus Kinase 2 است و معرف یك تیروزین كیناز است كه در سیتوپلاسم واقع شده است. این آنزیم نقش مهمی در انتقال پیام های سیتوكینها و هورمونهای رشد دارد. موتاسیون اكتسابی G1849T باعث جایگزینی آمینواسید فنیل آلانین به جای والین می شود (V617F). در نتیجه این موتاسیون JAK2 به صورت دائمی فعال شده و موجب رشد مهار نشده سلول در غیاب هورمونهای رشد می شود. این موتاسیون در اكثر بیماران دچار اختلالات myeloproliferative كه BCR-ABL منفی می باشند، مشاهده می شود. همچنین این موتاسیون به عنوان یكی از ابزارهای تشخیصی پایه در polycythemia vera PV)essential thrombocythemia (ET) و primary myelofibrosis (PMF) می باشد.

M-BCR

M-BCR RG به منظور تشخیص ناهنجاری کروموزومی (BCR-ABL (p210 در خون محیطی و تخمین (MRD (Minimal Residual Disease در بیماران تحت درمان می باشد.

کروموزوم فیلادلفیا یک ناهنجاری حاصل از جابجایی کروموزومی 22;9 می باشد. در نتیجه این جابجایی ژن ABL در کروموزوم شماره 9 در مجاورت ژن BCR در کروموزوم 22 قرار می گیرد و یک ژن هیبرید تشکیل می شود (b2a2, b3a2). این مجاورت سبب تشکیل پروتئین هیبرید BCR-ABL با وزن مولکولی 210 کیلو دالتون می شود که دارای فعالیت مداوم تیروزین کیناز می باشد و به نوبه خود باعث افزایش رشد سلولی و مهار آپاپتوز می شود. mRNA حاصل از نسخه برداری این ژن تقریبا در 95 درصد بیماران CML و برخی موارد ALL یافت می شود.

بر اساس تجربیات 20 سال گذشته، بررسی دوره ای بیماران برای تشخیص و اندازه گیری میزان بیان این ژن، نقش مهمی در تخمین پاسخ درمانی و پیش بینی میزان پیشرفت بیماری دارا می باشد.

این کیت مواد لازم برای تشخیص بیان ژن BCR-ABL (p210) و هم تخمین MRD پس از تشخیص و طی دوره درمان را فراهم می کند.

سایر تستهای راه اندازی شده

HCV Viral load & Genotyping-

HIV Viral load-

MTHFR-

Factor V leiden-

 –HPV Detection & Genotyping

پاسخ

5 − سه =

مدت زمان مطالعه ۴ دقیقه