شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

Hb-A1c

همانگونه كه استحضار دارید اندازه گیری نوعی هموگلوبین قندی شده (Glycated Hb) در خون بیماران  به نام Hb. A1c، یكی از مفید ترین آزمایشها به منظور بررسی وضعیت گلوكز خون بیمار در سه ماه گذشته است. در حال حاضر تقریباً در تمام آزمایشگاههای كشور برای اندازه گیری Hb. A1c از سه  روش شیمیایی، ایمونومتریك و الكتروفورز استفاده می شود كه متأسفانه فاقد دقت و ویژگی كافی بوده و در بهترین شرایط دارای CV>5% می باشند و نیز بعضاً قادر به  تفكیك Hb- A1c از سایر هموگلوبینهای قندی شده نیستند. امروزه طبق توصیه انجمنهای معتبر دیابتولوژی دنیا، CV>2% مورد قبول نیست و بعلاوه لازم است Hb-A1c را از سایر هموگلوبینهای قندی شده (Hb. A1a, Hb.A1b) متمایز نمود. اندازه گیری Hb. A1c با روش كروماتوگرافی تعویض یونی، مورد توافق و توصیه اكید مجامع پزشكی است ‍، زیرا روشی است بسیار دقیق (CV<2%) و قادر به اندازه گیری كاملاً اختصاصی Hb. A1c . آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه مفتخر است به اطلاع برساند كه پیشرفته ترین دستگاه اتوماتیك كروماتوگرافی تعویض یونی جهت اندازه گیری دقیق واختصاصی Hb.A1c در این مركز نصب شده و آماده ارائه سرویس به بیماران عزیز در تمام ایام غیر تعطیل هفته است. لازم به ذكر است نتیجه آزمایش حداكثر ظرف 24 ساعت آماده خواهد بود.

A1C Low High

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه