شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

الکترو کمی لومینسانس (ECL)

روشی نوین در تشخیص ایمونومتریک آنالیتها


در چند دهه اخیر روش های سنجش ایمنی به طور فزاینده ای برای اندازه گیری مواد و آنالیت های مختلف در مایعات بدن مورد استفاده قرار گرفته اند . اساس این روشها بر مبنای استفاده از آنتی بادی بر علیه آنالیت مورد سنجش می باشد. با توجه به ویژگی بالای آنتی بادی ها، این روش ها از اختصاصیت بالایی برخوردارند. 
یکی از تفاوت های عمده روش های مختلف سنجش ایمنی ، ماده ای است که آنتی بادی ها با آن نشاندار می شوند. در این حالت اگر این ماده یک ماده رادیواکتیو باشد، در نهایت میزان اکتیویته و اگر کمپلکس آنزیم ماده رنگزا باشد، در نهایت شدت رنگ ایجاد شده مورد اندازه گیری قرار می گیرد (روش های الایزا) .

   در روش کمی لومینسانس ، با توجه به ایجاد نور توسط ماده نشاندار کننده شدت نور تابش یافته است که اندازه گیری می شود. روش کمی لومینسانس با وجود برتری های متعددی که نسبت به دو روش پیش گفته شد، اما هنوز نواقصی داشت :

به عنوان مثال: با توجه به عدم قابلیت کنترل محل تابش نور حاصل و هم چنین عدم قابلیت کنترل محدود زمانی این تابش ، امکان تعیین غلظت های بسیار اندک آنالیت امکان پذیر نبود . برای اصلاح این نواقص در چند سال اخیر روش جدید الکترو کمیلومینسانس ابداع گردید . این روش حساس ترین روش ایمونواسی است ، تا حدودی که با آن می توان غلظت هایی به میزان 15-10 مول از آنالیت را در زمان بسیار کوتاهی سنجید .

در این روش الکترودی از جنس پلاتین به سیستم افزوده شده که باعث تمرکز نور در محل آشکارساز می شود و از تفرق آن جلوگیری می کند. این الکترود هم چنین محدوده زمانی واکنش را نیز تنظیم می کند ، به طوری که با برقراری جریان الکتریکی ، واکنش تولید نور آغاز و با قطع آن واکنش خاتمه می یابد . از قابلیت های دیگر این سیستم نوین ، توانایی سنجش چند آنالیت متفاوت به طور هم زمان در نمونه مورد آزمایش می باشد .

آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه مفتخر است هم گام با آزمایشگاه های معتبر کشورهای اروپایی و آمریکایی با استفاده از دستگاه Elecsys 2010  که محصول مشترک تکنولوژی پیشرفته شرکت های Roche آلمان و Hitachi ژاپن می باشد ، حداکثر ظرف مدت 24 و در مورد اورژانس مدت 6 ساعت انواع آزمایش ها را انجام دهد .

      از دیگر مزایای مهم این سیستم ، جوابدهی سریع (حتی برای تست های کم درخواست و فوق تخصصی) می باشد که این امر موجب عدم اتلاف وقت و در نتیجه رضایتمندی هرچه بیشتر بیماران و پزشکان محترم می باشد.  

پاسخ

یک + هفت =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه