شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

سماپ 4

معرفی یك مورد بیمار ریوی و بحثی پیرامون دیابت و تازه های آن و  معرفی یك مورد جدید با فشار خون بالا و كمبود ویتامین D3 وپاسخ به كوییز كلینیكی جلسه قبل (توضیح علت شیوع عفونت ادراری در خانمهای شیر ده در حضور ویتامین D )

پاسخ

پنج + 3 =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه