شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

پانزدهمین سالروز تاسیس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

سوم خرداد، پانزدهمین سالروز تاسیس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه گرامی باد.

برخود می بالیم که در این پانزده سال، درخشان و سرافراز خدمتگزارتان بوده ایم.

photo 2019 05 26 09 06 33

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه