شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

کنفرانس نورومتابولیک بیمارستان سینا

 

طی هماهنگی انجام شده با انجمن نورولوژی و مدیریت بیمارستان سینا، از پروفسور آنتونیو فدریکو عضو هیئت رئیسه کمیته علمی انجمن نورولوژی اروپا دعوت به عمل آمد تا در کنار سرکار خانم دکتر بیتا شالبافان متخصص نورولوژی در مورد چهار کیس نورومتابولیک بحث و گفتگو شود.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه بعنوان حامی مالی و علمی در این کنفرانس شرکت داشت.

در زیر مختصری از رزومه پروفسور فدریکو را جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان ارئه می کنیم:

پروفسور آنتونیو فدریکو، رئیس انجمن نورولوژی ایتالیا و رئیس گروه نورولوژی دانشگاه سیه نا و رئیس بخش کلینیکال نورولوژی و نورومتابولیک بیمارستان سیه نای ایتالیا و همچنین عضو هیئت رئیسه و کمیته علمی فدراسیون نورولوژیست های اروپا و مسئول شاخه نورومتابولیک فدراسیون نورولوژی هستند. ضمنا” ایشان سر دبیر مجله ایتالیایی نورولوژی نیز می باشند.

پاسخ

پنج × پنج =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه