شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

مرکزمشاوره ژنتیک دکتر احمدی

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند از شهریور ماه 1395 مرکز مشاوره ژنتیک دکتر احمدی زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران راه اندازی گردیده است و ارائه خدمات مشاوره ژنتیک توسط دکتر یار علی احمدی و دکتر داوود زارع عبدالهی متخصصین ژنتیک در ایام شنبه تا پنجشنبه هر هفته در طبقه دوم ساختمان پارسه امکان پذیر است. مراجعه کنندگان می توانند جهت وقت دهی به پذیرش آزمایشگاه مراجعه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه و یا با شماره های 5-44287632 تماس حاصل نمایند.

مشاوره های این مرکز شامل موارد ذیل می باشد:

– مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

– مشاوره ژنتیک قبل از بارداری

– مشاوره ژنتیک در ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی

– مشاوره ژنتیک در سقطهای مکرر

– مشاوره ژنتیک در بیماریهای نادر

– مشاوره ژنتیک در خصوص ناباروری

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه