شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

راه اندازی دستگاه فلزات سنگین

بدینوسیله به اطلاع می رساند دستگاه بسیار حساس IONIX محصول کمپانی STEROGLASS ایتالیا جهت آنالیز فلزات سنگین در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه راه اندازی شد.

این دستگاه قادر به اندازه گیری فلزات سنگین موجود در خون و ادرار و نمونه های دیگر به روش پتانسیومتری و ولتامتری است. همچنین یکی از قابلیت های دیگر این دستگاه توانایی اندازه گیری همزمان چند عنصر در یک نمونه است.

دقت اندازه گیری این دستگاه تا حد تشخیص: ppd, ppm, ppt می باشد.

ازین پس با سرعت و دقت بالا، خدمت رسان شما مراجعه کنندگان عزیز و محققان گرامی هستیم .

روابط عمومی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه