شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

عمومی (برنامه انجام تستها – فرم ارسال – تعرفه – شرایط نمونه و…)

 

 برای دریافت فرم ها روی هر یک کلیک کنید.

 

– برنامه انجام هفتگی تستها 1.pdf

– برنامه بخش مولکولی.pdf

– تعرفه تستهای خاص آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه.pdf

– شرايط ارسال نمونه جهت مطالعات ژنتيك و پاتولوژی.pdf

– شرایط نمونه برای تستهای تخصصی.pdf

– شماره تلفنهای داخلی و خارجی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه.pdf

فرم ارسال به پارسه.pdf

فرم ثبت شرایط ارسال نمونه ها85.pdf

 

 

پاسخ

پانزده + ده =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه