شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

سرولوژی

در این بخش آزمایشاتی نظیر CRP ،ASO ،RF ،Wright ،Widal و … جهت بررسی بیماری هایی از قبیل: تب مالت، حصبه، سیفلیس، روماتیسم  قلبی و … مورد بررسی قرار می گیرند.

پاسخ

یازده − 7 =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه