شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

فرم های استخدام

شما می توانید فرم استخدام پرسنل پذیرش آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf استخدام پرسنل فنی آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf استخدام پیک موتوری آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

شما می توانید فرم pdf استخدام خدمه آزمایشگاه پارسه را از فایل زیر دانلود کنید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه استخدام می نماید:

همکار نمونه گیر کاردان یا کارشناس آزمایشگاه مسلط به نمونه گیری نوزادان

همکار پذیرش کاردان یا کارشناس آزمایشگاه با حداقل سه سال سابقه کار

شماره های تماس: 5 – 44287632

پاسخ

شش − 3 =

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه