چارت سازمانی آزمایشگاه پارسه

نوشته شده توسط فهیمه طهرانچی on . Posted in چارت سازمانی آزمایشگاه پارسه

 

Parseh Chart Sazmani Asli

 

 جهت مشاهده چارت سازمانی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه در سایز اصلی اینجا کلیک فرمایید.