شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

کروموبلاستومایکوزیس

کروموبلاستومایکوزیس بيماري مزمن جلد و زيرجلد مي باشد كه توسط قارچهاي رنگي مختلف ايجاد مي شود. شیوع و پراکندگی میکوزهای زیرجلدی اغلب در کشورهای در حال توسعه دیده می‏شوند. این عفونت‏ها و به‏ ندرت کشنده هستند اگرچه می‏ توانند ابتلا قابل توجهی داشته باشند، در برخی کشورها از موارد ابتلاء پائینی برخوردار هستند اما پاندمی […]

read more »