شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تالاسمی و روش های تشخیص آن

بیماری تالاسمی موضوعی است که اگر در پیشگیری از آن دقت کافی داشته باشیم می توانیم زندگی سراسر با آرامش و راحتی را تجربه کنیم این پیشگیری بیشتر از سوی زوجینی که قصد تشکیل خانواده دارند حائز اهمیت است و نسبت به آنها است که این حساسیت و پیشگیری انتظار می رود. می دانید که […]

read more »