شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تالاسمی و روش های تشخیص آن

تالاسمی و روش های تشخیص آن  بیماری تالاسمی موضوعی است که اگر در پیشگیری از آن دقت کافی داشته باشیم می توانیم زندگی سراسر با آرامش و راحتی را تجربه کنیم این پیشگیری بیشتر از سوی زوجینی که قصد تشکیل خانواده دارند حائز اهمیت می باشد و نسبت به آنها است که این حساسیت و […]

read more »