شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

قارچ شناسی

قارچ شناسی، مطالعه قارچ ها، گروهی که شامل قارچ ها و مخمرها می شود. بسیاری از قارچ ها در پزشکی و صنعت مفید هستند. تحقیقات قارچ شناسی منجر به تولید داروهای آنتی بیوتیکی مانند پنی سیلین، استرپتومایسین و تتراسایکلین و همچنین داروهای دیگر از جمله استاتین ها (داروهای کاهش دهنده کلسترول) شده است. قارچ شناسی […]

read more »