شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

دستورالعمل آزمایش قند خون 2 ساعته

* شب قبل از آزمایش حداقل 12 – 10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید. *  پس از این که نمونه خون برای اندازه گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد، صبحانه معمولی که هر روز می خورید را میل نمائید. *  وقتی آخرین لقمه صبحانه […]

read more »

آموزش مراجعه کنندگان جهت نمونه دهی صحيح ناشتا

        آموزشهایی كه در این قسمت آمده به جمع آوری صحیح نمونه لازم برای آزمایشهایی كه پزشكتان درخواست كرده، كمك زیادی خواهد نمود. بنابراین ابتدا موارد را بدقت بخوانید، از آمادگی خود مطمئن شوید و سپس مراحل را برای حصول نمونه مناسب دنبال نمایید. نمونه ناشتا     ممكن است برای بعضی از آزمایشها […]

read more »