شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

فیلم آموزشی تستهای غربالگری

فیلم آموزشی تستهای غربالگری سخنران: آقای دکتر میر مجید مصلائی در این فیلم شما می توانید با تستهای غربالگری بصورت کامل و تخصصی آشنا شده و از ابتدای درخواست تستهای غربالگری سه ماهه اول و سه ماهه دوم و… تا انتهای تفسیر آنها، آشنا شوید. برای دریافت فیلم می توانید به دو روش رایگان زیر […]

read more »

غربالگری

سندرم داون یا منگولیسم با شیوع حدود 1 مورد در  700  تولد نوزاد زنده ،  شایع ترین اختلال كروموزومی شناخته شده است. از آنجا كه انجام تست های تشخیص قطعی  سندرم داون بدلیل تهاجمی بودن و هزینه زیاد برای تمام مادران باردار امكان پذیر نیست ، از سال ها پیش تست های غربالگری برای تشخیص [...]read more »