شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

پرسنل آزمایشگاه پارسه

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت پست الکترونیک 1   آقای دکتر میر مجید مصلائی  متخصص علوم آزمایشگاهی  ریاست، موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه mossalaei@parsehlab.com 2   آقای دکتر سید بهروز محسنی مقدم  متخصص پاتولوژی  مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه mohseni@parsehlab.com                       […]

read more »