ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

Aspergillus spp.روش­های مولکولی تشخيصی

پيام بهزادي- عضو هيات علمی گروه ميکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس الهام بهزادي، لرنيک عيساخانيان-گروه ميکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس  Aspergillus، از گروه قارچ­های رشته ­ای مهمی است که انتشار جهانی داشته و به عنوان يک عامل عفونت ­زای فرصت ­طلب قارچی به شمار می ­رود. از 180 گونه­ ی شناخته […]

read more »

تشخيص توبركولوز با استفاده از روش‌هاي تكثير اسيدنوكلئيك

دكتر مهران ايزدي- بورد تخصصي بيماري‌هاي عفوني دكتر حسام‌الدين بحريني- دكتراي علوم آزمايشگاه  اميد معصومي هزاوه- كارشناس ارشد علوم آزمايشگاهي شناسائي سريع بيماران مبتلا به توبركولوز اهميت ويژه‌اي دركنترل اين بيماری دارد. روشهاي مبتني بر NAA) Nucleic Acid Amplification) بويژه PCR به دليل سرعت، حساسيت و ويژگي زياد بطور وسيعي براي شناسايي مايكوباكتريوم توبركولوزيس درنمونه‌هاي […]

read more »

استفاده از Real-Time PCR برای تشخيص عفونت­های ناشی از قارچ‌های رشته ­ای

پيام بهزادي-عضو هيأت علمی گروه ميکروب­ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس الهام بهزادي، لرنيک عيساخانيان-گروه ميکروب­ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس به­ طور کلی، قارچ­های رشته­ ای عالی که در بردارنده­ ی ديواره ­ی عرضی در هيف­ های خود هستند، در طبيعت انتشار وسيع داشته و در همه جا يافت می ­شوند. برخی […]

read more »

کاربردSYBR GREEN در بررسی­های مولکولی

پيام بهزادي-عضو هيات علمی گروه ميکروب ­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس الهام بهزادي-گروه ميکروب ­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس مقدمه SYBR GREEN از جمله رنگ­های درخشانی است که با مولکول­های دو رشته­ ای DNA، پيوند بسياراختصاصی برقرار می نمايد. اين گروه از رنگ­ها کاربرد زيادی داشته و در بررسی­ های مولکولی جهت تعيين […]

read more »