مشاوره ژنتیک رایگان

 

مشاوره ژنتیک رایگان برای همه ی تستهای غربالگری و ناباروری

بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند در صورت تمایل خود مراجعه کننده، مشاوره ژنتیک رایگان برای همه ی تستهای غربالگری و ناباروری در آزمایشگاه پارسه توسط آقای دکتر جواد کریم زاد حق متخصص ژنتیک انجام می پذیرد. برای اطلاعات بیشتر به پذیرش مراجعه کنید و یا با شماره 5 – 44287632 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

پاسخ