سماپ 5

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in سمینار های ماهانه آزمایشگاه

 

 بحث آزاد پیرامون خستگی و گزارش بررسی تحقیقی در مورد 100 بیمار با شكایت خستگی و معرفی یك بیمار با علائم گوارشی و بحث پیرامون Case report فوق و تشخیص های افتراقی آن