الگوریتم کشوری تالاسمی زوجین ناقل

نوشته شده توسط الهه محمدی on . Posted in دانستنیهای آزمایشگاهی

 

با توجه به اینکه تالاسمی یکی از بیماریهای وراثتی می باشد که موجبات نگرانی والدین به خصوص والدین حامل ژن را سبب می شود، الگوریتم کشوری مراحل انجام آزمایشهای تالاسمی (جهت شناسایی زوجین ناقل بتا تالاسمی) به منظور پیگیری آسانتر و سریعتر توسط والدین در زیر آورده شده است.

algorithm thalassemia