الکتروفورز

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in بخشهای فعال آزمایشگاه ما

در این بخش به طور عمده دو نوع الکتروفورز انجام می شود:

1) الکتروفورز انواع هموگلوبینهای خون شامل Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O

 2) الکتروفورز پروتئینهای سرم و ادرار

sebia 

دستگاه کاپیلاری الکتروفورز Sebia جهت الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار و ایمونوفیکساسیون سرم و ادرار به روش خودکار

دانلود : دانلود دو کتاب عالی در زمینه کپیلاری الکتروفورز و کروماتوگرافی مایع تهیه ای

 

sebia 2 
sebia 3