پزشکان آزمایشگاه

نوشته شده توسط الهه محمدی on . Posted in تماس با ما

 personel logo1net

ردیف نام و نام خانوادگی

تخصص

1 دکتر میرمجید مصلائی

        متخصص علوم آزمایشگاهی

2

دکتر سیدبهروز محسنی مقدم

متخصص پاتولوژی

3

           دکتر سونیا باستانی

               متخصص پاتولوژی

   4

دکتر زارع عبدالهی

متخصص ژنتیک

5

           دکترجواد کریم زادحق

متخصص ژنتیک پزشکی

6

دکتر فخرالدین صبا

دکترای تخصصی هماتولوژی

7

دکتر نوشین شعبانی

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

8

  دکتر مهدیه شکری زاده

     متخصص پاتولوژی