فهرست مسئولین و مدیران آزمایشگاه پارسه

سایر اطلاعات

personel logo1net

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تخصص
1 دکتر میر مجید مصلائی ریاست، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص علوم آزمایشگاهی
2 دکتر سید بهروز محسنی مقدم مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص پاتولوژی
3
دکتر سونیا باستانی
مسئول فنی متخصص پاتولوژی
4 دکتر جواد کریم زاد حق
مسئول فنی ژنتیک
متخصص ژنتیک پزشکی
5 دکتر مهدیه شکری زاده مسئول فنی متخصص پاتولوژی
6  دکتر یار علی احمدی
مسئول مشاوره ژنتیک
متخصص مشاوره ژنتیک
 7 دکتر عطا بوشهری مشاور ژنتیک و مشاور بالینی PhD و MD
دکتر داوود زارع عبدالهی ناظر فنی بخش ژنتیک دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
 9 دکتر شکری مسئول سم شناسی دکتری تخصصی سم شناسی
10 
دکتر نوشین شعبانی  ناظرفنی میکروب شناسی (شیفت عصر)  دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
11 
دکتر رزیتا خنافری   مشاور تضمین کیفیت  دکتری تخصصی ویروس شناسی
12  امیر سمنانی  سوپروایزر ارشد آزمایشگاه  کارشناس علوم آزمایشگاهی
13  افشین مصلحی  لیسانس ژنتیک

       سوپروایزر بخش پذیرش

14
 فهیمه طهرانچی روابط عمومی و سایت کارشناس ارشد سلولی مولکولی
15
فهیمه خانلو مسئول کنترل کیفی کارشناس ارشد انگل شناسی 
16 نسترن پیمانی  مسئول بیمه کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
17 رها رفیعیان   تایید پذیرش کارشناس میکروب
 18 الهام جهاندار  تایید پذیرش کارشناس میکروب
19 مسعود اویسی مسئول کنترل کیفی بخش هماتولوژی کارشناس علوم آزمایشگاهی
20  فاطمه فیضی سوپروایزر ایمونواسی کارشناس ارشد هماتولوژی
21 مهدی پور  مسئول آنالیز کروموزومی کارشناس ارشد ژنتیک
22 ایمان نوبخت  صندوق  کارشناس معماری
23 حدیث عظیمی  صندوق   کارشناس حسابداری
24 مهسا فخرآبادی  صندوق   
25 شیرین سعیدی زاده  صندوق  کارشناس میکروب
26  محمد هلالی  سوپروایزر بخش بیوشیمی کاردان علوم آزمایشگاهی
27 زهرا عزیز پور مسئول HPLC کاردان علوم آزمایشگاهی
28 ابوالقاسم یوسفیان بخش ناباروری کارشناس علوم آزمایشگاهی
29 زهرا مطهری بخش غربالگری کارشناس ژنتیک
30 زینب خزائی  جوابدهی کارشناسی میکروبیولوژی 
31 پریسا معصومی   جوابدهی کارشناس ارشد میکروبیولوژی 
32 حامد بابائی  مسئول نمونه گیری آقایان کارشناس میکروبیولوژی
33 فاطمه فرضی مسئول نمونه گیری بانوان کارشناس روانشناسی
34 زهرا یوسفی حساب یار کارشناس حسابداری
35 محمدرضا عالمی مسئول امور مالی  کارشناس حسابداری
36 الهه خاکی پور مسئول مخابرات  کارشناس ارشد  سلولی مولکولی
37 اویس ابراهیمی مسئول تاسیسات تکنسین برق و قدرت
38  سجاد خنجری  مسئول انبار کارشناس ارشد  میکروبیولوژی
39 رضوان ظفری  مسئل پذیرش آزمایشکاههای همکار  کارشناس ارشد بیوشیمی 
40   فاطمه قاسمی روابط عمومی مراجعین  کارشناس میکروب
41 هدیه حسینی مسئول نمایندگان علمی آزمایشگاه کارشناس علوم آزمایشگاهی
42 مهدی بخشی  مسئول IT کارشناس کامپیوتر