راه اندازی تست جدید TB- IGRA

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند تست TB-IGRA از مورخه 92/1/18 در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه راه اندازی شد.