استفاده از لوله های خلاء جهت نمونه گیری

نوشته شده توسط مدیر سایت on . Posted in اخبار داخلی آزمایشگاهی

 

این روش سیستمی است که برای گرفتن هر چه راحت تر و سریعتر نمونه خون استفاده می شود  که طی آن سوزن نمونه گیری تنها یک بار وارد رگ می شود و پس از آن لوله هایی که در آنها نمونه خون را جمع می کنیم، یکی پس از دیگری به انتهای سوزن نمونه گیری که بخش ابتدایی آن در داخل رگ است، متصل می کنیم. در داخل این لوله ها خلاء وجود دارد و بنابراین مقدار خونی که در آنها جمع می شود بنا به مقدار میزان مورد استفاده می باشد.

از دیگر مزایای استفاده از لوله های خلاء یکبار مصرف می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 * افزایش سرعت و دقت در بخش نمونه گیری    

* کاهش امکان آلودگی پرسنل بخش نمونه گیری با نمونه های آلوده در هنگام تقسیم کردن نمونه در لوله های مختلف     

* جلوگیری از خطر needle stick شدن پرسنل نمونه گیری 

* کاهش هزینه های مربوط به شستشوی لوله های مصرفی

* رضایتمندی بیماران به جهت استفاده از لوله های استریل یکبار مصرف به صورت اختصاصی برای هر بیمار